Wystawy

Działalność ekspozycyjna malarza Konstantyna Kaczana

1980 „Wystawa młodych malarzy Białorusi”. Pałac sztuki. Mińsk.

1982 „Młodość Kraju”. Sali Akademii Sztuk. Leningrad.

1983 „Sztuka młodych malarzy ZSRR”. Wszechzwiązkowa wystawa sztuki. Pałac Sztuki Centralny. Moskwa.

1984 „Ziemia i ludzie” Wszechzwiązkowa wystawa sztuki. Pałac Sztuki Centralny. Moskwa.
Wystawa tworów młodych malarzy ZSRR. Niemcy, Finlandia, Jugoslawia, Wietnam.

1986 Wystawa personalna. Dom sztuki. Mińsk.

1991 Wystawa personalna. Republikańska galeria malarstwa. Mińsk.

1992 Wystawa personalna. Sala wystawowa Związku młodzieży Białorusi. Grodno.

1993 Wystawa personalna. Dom sztuki. Mińsk.

1994 Wystawa personalna. Galeria „Varmzen”. Minden. Niemcy.

1997 Wystawa pejzażu białoruskich i rosyjskich malarzy. Pałac sztuki. Mińsk. Pałac Sztuki Centralny. Moskwa.

1998 Wystawa personalna. Galeria „Sztuka”. Mińsk.

2000 Jubileuszowa wystawa personalna. Republikańska galeria malarstwa.
Pałac sztuki. Mińsk.

2001 Wystawa personalna. Sala wystawowa Ministerstwa spraw zagranicznych. Mińsk.
Wystawa personalna. Galeria „Złoto”. Mińsk.

2002 Wystawa personalna. „Galeria Tyzenhauza”. Grodno.

2003 Wystawa personalna. Galeria „EL”. Elbolng. Polska.

2004 Wystawa personalna. Galeria „Sztuka”. Mińsk.
Wystawa personalna. Muzeum Adama Mickiewisza. Nowogródek.

2006 Wystawa personalna. Galeria „La Sandre-art”. Mińsk.
Wystawa personalna. Narodowe Muzeum Sztuki. Mińsk.

2007 Wystawa białoruskich i rosyjskich malarzy współczesnych. Muzeum historii Rosji. Moskwa.
Wystawa personalna. Sali ambasady Republiki Białoruś. Washington. USA.
Wystawa personalna. Sali wystawowe Centrum Społecznego „Ronald Reagan House”.
Washington. USA
Nagrodzony medalem Związku malarzy białoruskich „Za zasługi w sztuce pięknej”.

2008 Wspólna z L.Szczemielowym wystawa podczas dni kultury Białorusi w Łotwie. Sali wystawowe
magistratu miejskiego. Ryga. Łotwa.
Wystawa personalna „Przez Ojczyznę oczarowany”. Galeria „Sztuka”. Mińsk.

2009 „Milenium”. Republikańska wystawa malarska. Pałac sztuki. Mińsk. Wystawa personalna. Galeria „Sztuka”. Mińsk. 

2010 „Ziemia pod skrzydłami białymi”. Republikańska wystawa malarska.
Pałac sztuki. Mińsk.
Nagrodzony Dyplomem uznania Ministerstwa kultury Republiki Białoruś.

2011 „Nie jestem samotny…” Republikańska wystawa malarska
poświęcona 120-leciu z dnia urodzin Maksima Bogdanowicza Pałac sztuki. Mińsk.

2012 Republikańska wystawa malarska poświęcona 130-leciu z dnia urodzin
Janki Kupały i Jakuba Kołasa. Pałac sztuki. Mińsk.
Wystawa malarzy białoruskich lat 1980-90В. Fleurus, Hainaut. Belgia.

2013 Wystawa personalna. Galeria „Sztuka”. Mińsk.
Wystawa malarska poświęcona Dniu Niepodległości Republiki Białoruś.
Siedziba UNESCO. Paryż. Francja.

2014 Wystawa personalna „Farby życia”. Galeria „Kryha”. Grodno. Zdjęcia:

2014 Wystawa personalna „Światłość duchowa”. Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białoruś.Wystawa personalna. Galeria „Alla gallery”. Sztokholm. Szwecja.

2018 Wystawa personalna „Prowincja”. Galeria Michaiła Sawickiego. Mińsk