Wystawy

Działalność ekspozycyjna malarza Konstantyna Kaczana

1980 „Wystawa młodych malarzy Białorusi”. Pałac sztuki. Mińsk.

1982 „Młodość Kraju”. Sali Akademii Sztuk. Leningrad.

1983 „Sztuka młodych malarzy ZSRR”. Wszechzwiązkowa wystawa sztuki. Pałac Sztuki Centralny. Moskwa.

1984 „Ziemia i ludzie” Wszechzwiązkowa wystawa sztuki. Pałac Sztuki Centralny. Moskwa.
Wystawa tworów młodych malarzy ZSRR. Niemcy, Finlandia, Jugoslawia, Wietnam.

1986 Wystawa indywidualna. Dom sztuki. Mińsk.

1991 Wystawa indywidualna. Republikańska galeria malarstwa. Mińsk.

1992 Wystawa indywidualna. Sala wystawowa Związku młodzieży Białorusi. Grodno.

1993 Wystawa indywidualna. Dom sztuki. Mińsk.

1994 Wystawa indywidualna. Galeria „Varmzen”. Minden. Niemcy.

1997 Wystawa pejzażu białoruskich i rosyjskich malarzy. Pałac sztuki. Mińsk. Pałac Sztuki Centralny. Moskwa.

1998 Wystawa indywidualna. Galeria „Sztuka”. Mińsk.

2000 Jubileuszowa wystawa indywidualna. Republikańska galeria malarstwa.
Pałac sztuki. Mińsk.

2001 Wystawa personalna. Sala wystawowa Ministerstwa spraw zagranicznych. Mińsk.
Wystawa personalna. Galeria „Złoto”. Mińsk.

2002 Wystawa personalna. „Galeria Tyzenhauza”. Grodno.

2003 Wystawa personalna. Galeria „EL”. Elbolng. Polska.

2004 Wystawa indywidualna. Galeria „Sztuka”. Mińsk.
Wystawa indywidualna. Muzeum Adama Mickiewisza. Nowogródek.

2006 Wystawa indywidualna. Galeria „La Sandre-art”. Mińsk.
Wystawa indywidualna. Narodowe Muzeum Sztuki. Mińsk.

2007 Wystawa białoruskich i rosyjskich malarzy współczesnych. Muzeum historii Rosji. Moskwa.
Wystawa indywidualna. Sali ambasady Republiki Białoruś. Washington. USA.
Wystawa indywidualna. Sali wystawowe Centrum Społecznego „Ronald Reagan House”.
Washington. USA
Nagrodzony medalem Związku malarzy białoruskich „Za zasługi w sztuce pięknej”.

2008 Wspólna z L.Szczemielowym wystawa podczas dni kultury Białorusi w Łotwie. Sali wystawowe
magistratu miejskiego. Ryga. Łotwa.
Wystawa personalna „Przez Ojczyznę oczarowany”. Galeria „Sztuka”. Mińsk.

2009 „Milenium”. Republikańska wystawa malarska. Pałac sztuki. Mińsk. Wystawa personalna. Galeria „Sztuka”. Mińsk. 

2010 „Ziemia pod skrzydłami białymi”. Republikańska wystawa malarska.
Pałac sztuki. Mińsk.
Nagrodzony Dyplomem uznania Ministerstwa kultury Republiki Białoruś.

2011 „Nie jestem samotny…” Republikańska wystawa malarska
poświęcona 120-leciu z dnia urodzin Maksima Bogdanowicza Pałac sztuki. Mińsk.

2012 Republikańska wystawa malarska poświęcona 130-leciu z dnia urodzin
Janki Kupały i Jakuba Kołasa. Pałac sztuki. Mińsk.
Wystawa malarzy białoruskich lat 1980-90В. Fleurus, Hainaut. Belgia.

2013 Wystawa indywidualna. Galeria „Sztuka”. Mińsk.
Wystawa malarska poświęcona Dniu Niepodległości Republiki Białoruś.
Siedziba UNESCO. Paryż. Francja.

2014 Wystawa indywidualna „Farby życia”. Galeria „Kryha”. Grodno. Zdjęcia:

2014 Wystawa indywidualna „Światłość duchowa”. Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białoruś.Wystawa personalna. Galeria „Alla gallery”. Sztokholm. Szwecja.

2018 Wystawa indywidualna „Prowincja”. Galeria Michaiła Sawickiego. Mińsk

2019 Wystawa indywidualna „Zaczarowany przez Ojczyznę”. Muzeum Krajoznawcze w Baranowiczach. Baranowicze.
Wystawa indywidualna „Zaczarowany przez Ojczyznę”. Muzeum Obrony Twierdzy Brzeskiej. Brześć
Wystawa indywidualna „Zaczarowany przez Ojczyznę”. Regionalne Centrum Społeczno-Kulturalne w Brześciu. Brześć
Wystawa indywidualna „Zaczarowany przez Ojczyznę”. Sala Senatorska Nowego Zamku. Grodno.
Wystawa indywidualna „Zaczarowany przez Ojczyznę”. Galeria sztuki Narodowego Połockiego Muzeum – Rezerwatu Historyczno-Kulturowego. Połock
Wystawa indywidualna „Zaczarowany przez Ojczyznę”. Galeria sztuki miasta Orsha. Orsza
Wystawa indywidualna „Zaczarowany przez Ojczyznę”. Witebskie Centrum Sztuki Współczesnej. Witebsk.
Wystawa indywidualna „Zaczarowany przez Ojczyznę”. P.V. Maslennikov Art Museum o nazwie. Mohylew.
Wystawa indywidualna „Zaczarowany przez Ojczyznę”. Pałac Rumyantsev and Paskevich. Homel.
Wystawa indywidualna „Zaczarowany przez Ojczyznę”. Muzeum Sztuki w Bobrujsku. Bobrujsk.