Główny album

Ranek 2006. Olej, płótno, 75x110
Lato w Lucince. 1983. Olej, płótno, 80x118
Znów wiosna. 2007. Olej, płótno, 85x95
Ziemia moja, ziemia moich przodków. 1984. Olej, płótno, 80x110
Druga połowa lata. 1999. Olej, płótno, 80x110
Letni dzień w Uhłach. 2000. Olej, płótno, 80x115
Najdłuższy dzień. 1993. Olej, płótno, 45x53
Żniwiarki. 1999. Olej, płótno, 92x116
Samotność w marcu. 1997. Olej, płótno, 75x110
Wiosna na Niemnie. 2010. Olej, płótno, 75x110
Przed zimą. 2003. Olej, płótno, 75x110
Połowa zimy. 2011. Olej, płótno, 75x110
Maj. 2014. Olej, płótno, 70x115
Wieczór w Golszanach. 2001. Olej, płótno, 80x115
Na początku długiej zimy. 2012. Olej, płótno, 75x110
Chutor. 1998. Olej, płótno, 80x110
Jabłka Antonówki. 2006. Olej, płótno, 65x90
Zima w Szczorsach. 2001. Olej, płótno, 80x110
Maj. 2004. Olej, płótno, 65x80
Deszcz. 2003. Olej, płótno, 92x116
Lilak. 2008. Olej, płótno, 65x80
Pole. 1998. Olej, płótno, 65x80
Wdowiec. 1984. Olej, płótno, 85x115
Przed bramą kościelną. 2003. Olej, płótno, 70x85
Zimowy wieczór w Krewie. 2009. Olej, płótno, 75x110
Nadchodzi wieczór. 2011. Olej, płótno, 75x110
Na Polesiu. 2003. 2004. Olej, płótno, 65x85
Wieczór w jesieni. 2009. Olej, płótno, 50x70
Na skraju wsi. 2004. Olej, płótno, 65x90
Słomiany kapielusz. 2009. Olej, płótno, 65x80
Wieś Kamieniuki. 2009. Olej, płótno, 50x70
Miód majowy. 2009. Olej, płótno, 50x65
Jabłka Antonówki. 2009. Olej, płótno, 50x75
Na Pokrowów dzień. 2006. Olej, płótno, 75x110
Pod ścianami Malborku. 2003. Olej, płótno, 70x115
Dzień Bożego Narodzenia w Krewie. 2009. Olej, płótno, 75x115
Zima w Golszanach. 2009. Olej, płótno, 75x105
Szara godzina. 2001. Olej, płótno, 80x115
Znów wiosna. 2009. Olej, płótno, 75x105
Bylica przy drodze. 1996. Olej, płótno, 90x130
Wiosna w Sołach. 2007. Olej, płótno, 80x110
Portret wieśniaka. 1998. Olej, płótno, 50x40
Wieczór. 2008. Olej, płótno, 75x100
Krajobraz z cielęciem. 2002. Olej, płótno, 50x65
Marzec. 2005. Olej, płótno, 95x100
Zmierzch. 1997. Olej, płótno, 50x60
Wieczór ponad rzeką Wałówką. 2005. Olej, płótno, 95x85
Na początku zimy. 2002. Olej, płótno, 40x65
W nocy popadał śnieg. 2006. Olej, płótno, 92x135
Okonie i szczupak. 2004. Olej, płótno, 52x59
Martwa natura wiosnowa. 2003. Olej, płótno, 50x70
Krajobraz z rybakiem. 1992. Olej, płótno, 40x65
Środek lata. 2002. Olej, płótno, 40x60
Zima w Nieświżu. 2004. Olej, płótno, 92x135
Świątynia. 2001. Olej, płótno, 95x140
Złoty wieczór. 2001. Olej, płótno, 70x115
Sierpień. 2000. Olej, płótno, 80x110
Dzień Świętego Jana. 2001. Olej, płótno, 65x85
Zima w Trabach. 2001. Olej, płótno, 92x116
Krajobraz prowincji. 2009. Olej, płótno, 65x90
Czerwona cerkiew. 2001. Olej, płótno, 70x110
Za godzinę przed zimą. 1996. Olej, płótno, 75x85
Lód plackowy. 1994. Olej, płótno, 92x77
Wiosna w Ławryszowie. 1997. Olej, płótno, 75x85
Bród. 1996. Olej, płótno, 65x85
Biały kościół. 1997. Olej, płótno, 85x95
W końcu dnia. 1999. Olej, płótno, 70x115
Cerkiew niebieska. 1997. Olej, płótno, 95x85
Wiosna wczesna. 2002. Olej, płótno, 40x60
Na przedwiośniu. 2002. Olej, płótno, 85x95
Wałoszki. 2002. Olej, płótno, 75x65
Wielka woda. 1996. Olej, płótno, 75x85
Rybacy. 2000. Olej, płótno, 70x85
Późnie ogórki. 2003 . Olej, płótno, 50x65
Po Pokrowach. 2004. Olej, płótno, 85x115
Woda, ziemia i niebo. 1997. Olej, płótno, 92x116
Wieczór zimowy na chutorze. 2002. Olej, płótno, 40x55
Słonieczniki. 2007. Olej, płótno, 65x75
Zima w Iwieńcu. 2011. Olej, płótno, 80x110
Lilak. 2009. Olej, płótno, 65x85
Obudzenie. 2012. Olej, płótno, 50x70
Topole. 2012. Olej, płótno, 50x70
Grzyby i wrzos. 2012. Olej, płótno, 50x70
Gumno. 2010. Olej, płótno, 70x110
Zimowy smutek. 2005. Olej, płótno, 70x115
Wrotycz. 2005. Olej, płótno, 75x65
Wiosna. 2005. Olej, płótno, 115x92sm
Dzień Świętego Jana. 2003. Olej, płótno, 75x110
Wiosna w Mirze. 2006. Olej, płótno, 75x110
Wiosna w Iwieńcu. 2005. Olej, płótno, 80x115
Wieczór w Nieświżu. 2005. Olej, płótno, 85x115
Przy młynie. 2006. Olej, płótno, 80x100
Zima w Rakowie. 2005. Olej, płótno, 90x130
Maj. 2006. Olej, płótno, 92x100
Słonieczniki i śliwy. 2006. Olej, płótno, 65x80
W końcu jesennego dnia. 2006. Olej, płótno, 80x110
Wieczór na Niemnie. 2005. Olej, płótno, 85x115
Lilak. 2006. Olej, płótno, 65x80
Jabłka Antonówki. 2005. Olej, płótno, 75x65
Wieczór majowy. 2005. Olej, płótno, 75x110
Lilak. 2009. Olej, płótno, 75x85
Zima w Krewie. 2007. Olej, płótno, 95x85
Dzień majowy. 2007. Olej, płótno, 90x75
Zimowy wieczór w Golszanach. 2007. Olej, płótno, 85x115
Świerżeń. Szary dzień. Olej, płótno, 85x120
Żółte dalie. 2009. Olej, płótno, 65x90
Na zamczysku. Olej, płótno, 92x77
Ślepy. 1990. Olej, płótno, 92x77
Knieć zakwitnęła. Olej, płótno, 80x115
Wieczór zimowy. 1982. Olej, płótno, 85x100
Ostatnia droga chrześcijanina. 1984. Olej, płótno, 90x100
Niedziela. 1984. Olej, płótno, 84,5x115